Register for Rás UCD 2016

 

 

Rás UCD 2016 - Register online today 

Ag 10.30am Dé Sathairn 16ú Aibreán 2016 a thosóidh an seachtú RÁS UCD- Rás Bóthair 5 ciliméadar.

Is féidir CLÁRÚ ar líne ANOIS

Má chláraíonn tú ar líne beidh costas: €12 ar Mhic Léinn, €15 ar dhaoine nach mic léinn iad. Geobhaidh an chéad 500 a chláraíonn ar líne mála bronntanais agus t-léine saor in aisce.

Is imeacht dhátheangach (Gaeilge/Béarla) é Rás UCD, atá oscailte do gach duine, beag beann ar aois ná cumas. Deonaítear na táillí iontrála chuig Saorálaithe Thar Lear UCD.

Cuirfear ceapairí agus tae agus caifé ar fáil tar éis an rása agus beidh fisiteiripeoirí ar fáil chun suathaireacht a thabhairt.

I measc na gcatagóirí aoise tá faoi 20, sinsearach (idir 20 agus 40), os cionn 40, os cionn 50 agus os cionn 60. Bronnfar duaiseanna foirne chomh maith le duaiseanna don chulaith bhréige is fearr.

Bainfear úsáid as slis leictreonach chun am críochnaithe an rása a fhíorú i gcás gach lúthchleasaí. Cúrsa comhréidh tapa a bheidh ann.

Ná chaill amach ar an ócáid iontach seo!

Ná déan dearmad go féidir leat urraíocht a thabhairt d’oibrí deonach UCDVO trí a (h)ainm a luadh ar an bhfoirm clárú ar-líne.

Gabhaimid buíochas le Banc na hÉireann, Bord na Gaeilge, Aontas na Mic Léinn agus Centra as ucht a dtacaíocht go léir! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

The seventh Rás UCD 5K Road Race will start at 10.30am on Saturday 16th of April 2016. 

Online REGISTRATION is now OPEN.

Online entry fee is €12 for students, €15 for non-students. There is a free t-shirt and goody bag for the first 500 people who register online!

Rás UCD is a unique bilingual event through Irish and English. The event is open to everyone, regardless of age or ability. Registration fees are donated to UCD Volunteers Overseas.

There will be sandwiches, tea and coffee provided after the race and physiotherapists will be available to give massage.

Prizes include fastest Junior (under 20), Senior (aged 20 to 39), Over 40, Over 50 and Over 60 (for both male and female in each age group). There will also be team prizes and a prize for best fancy dress!!

Electronic chips will be used to verify the finishing time of each participant. The course is flat and fast.

Don’t miss out on this unique fun-filled event!

Remember, you can chose to support a UCDVO volunteer's fundraising target by noting their name on the online registration form. 

Thanks to our sponsors Bank of Ireland, Bord na Gaeilge, UCD Students Union and Centra UCD.

 

 

 

 

Register Now!

 

 

 

 

Clárú anois!

 

 

                 

 

 

 


 

 

   

Event Date: 

Saturday, April 16, 2016 - 11